تماس با ما

آدرس شرکت اصلی :  ایران، تهران، خیابان ولیعصر،خیابان تختی پ۱

دفتر مرکزی : ۸۸۸۷۱۴۷۹- ۸۸۸۸۰۶۲۷ (۰۲۱)

واحد فروش: ۰۹۱۰۳۷۰۴۰۴۵

واحد غرب : ۴۴۲۷۷۰۴۲ (۰۲۱)

واحد جنوب : ۵۵۳۹۱۵۵۷ (۰۲۱)

فکس : ۸۸۱۹۷۶۴۰(۰۲۱)

آدرس ایمیل پشتیبانی مشتریان : farayadabpars1@gmail.com