ازن

 

ازن چیست:

ازن مولکول سه اتمی اکسیژن است که از شکست اتم اکسیزن بوجود آمده و در انتها دباره به اکسیژن باز می گردد ،  که به عنوان قویترین اکسنده و ضد عفونی کننده در جهان شناخته شده است و به دلیل ساختار ناپایدار ازن بعد از مدت کوتاه و ضد عفونی کردن موارد دباره به اکسیژن تبدیل می شود لذا باقیمانده ای به جا نمی گزارد .

زمان باقیماندن ازن در محیط بستگی به آلودگی موجود در محیط و مقدار مصرف و نوع مصرف بستگی دارد ، کاربرد و عملکرد دستگاه های ازن در هوا و آب هیچ تفاوتی با هم ندارند

می توان وجود ازن و بهبود آن در هوا را در زمان بارندگی ، ساعقه متوجه شد که بوی تندی و تازگی در هوا ایجاد می کند و حس شادابی ، تنفس راحت در ما ایجاد می کند .

دستگاه ازن ساز به دلیل جذب نکردن آلودگی در یک جا و از بین بردن و اکسید آنها در همان لحظه و تغییر خود ازن به اکسیژن نشان دهنده طبیعت دوست بودن این دستگاه و حامی محیط زیست می با شد .