دستگاه های تصفیه آب خانگی

ROF/852

دستگاه تصفیه آب خانگی ROF/852

 

با  سیستم تصفیه RO   (اسمز معکوس)
دارای قطعات تایوانی،با تاییده NSF آمریکا و دارای تاییده آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران

مشخصات دستگاه

دستگاه تصفیه آب خانگی ROF/852
۱- سیستم تصفیه اسمز معکوس (Revers Osmosis) با دقت یک هزارم میکرون.
۲- سیستم تصفیه به سفارش این مرکز توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران تست گردیده است.
۳- ۶مرحله ای با قابلیت حذف طیف وسیعی از آلودگی ها (شیمیایی،فیزیکی،میکروبی) املاح آلی و غیر آلی ( کلر،نیترات،نیتریت و…)
۴- ساخته شده از موادی که از درجه خوراکی ( Food Grade) برخوردار هستند.
۵- دارای مخزن ۱۹ لیتری سه لایه آنتی باکتریال با ظرفیت ذخیره ۹لیتر آب ،محصول تانک پک تایوان با تاییدیه NSF آمریکا.
۶-دارای پمپ ۱/۲ LMP تایوان با تاییدیه NSF آمریکا.
۷- کربن استفاده شده در فیلتر ها ، از شرکت جاکوبی سوئد می باشد .
۸-دارای اتصالات و قطعات ارگانیک تایوان.
۹- دارای گیج فشار و شاسی فلزی.
۱۰- دارای شیر اهرمی فانتزی تمام کروم.
۱۱- مونتاژ توسط این مرکز با قطعات و لوازم تایوانی با تاییدیه NSF آمریکا .
۱۲- دارای ۳۶ ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر .
۱۳- ابعاد: عرض ۲۴ Cm ،طول ۴۲ Cm ، ارتفاع ۴۳ Cm ، قطر مخزن ۲۵ Cm.

دستگاه تصفیه آب خانگی Rof/L1

 

 

با  سیستم تصفیه RO   (اسمز معکوس)
دارای قطعات تایوانی،با تاییده NSF آمریکا و دارای تاییده آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران

دستگاه تصفیه آب

مشخصات دستگاه

دستگاه تصفیه آب خانگی Rof/L1

۱-دارای تاییدیه NSF آمریکا،تاییدیه های ISO 9001,10002,14001 و تاییدیه CE.
۲- سیستم تصفیه اسمز معکوس (Revers Osmosis) با دقت یک هزارم میکرون.
۳- سیستم تصفیه به سفارش این مرکز توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران تست گردیده است.
۴- ۶مرحله ای با قابلیت حذف طیف وسیعی از آلودگی ها (شیمیایی،فیزیکی،میکروبی) املاح آلی و غیر آلی ( کلر،نیترات،نیتریت و…)
۵- ساخته شده از موادی که از درجه خوراکی ( Food Grade) برخوردار هستند.
۶- دارای مخزن ۱۹ لیتری سه لایه آنتی باکتریال با ظرفیت ذخیره ۹لیتر آب ،محصول تانک پک تایوان با تاییدیه NSF آمریکا.
۷- دارای پمپ ۱/۲ LMP تایوان با تاییدیه NSF آمریکا.
۸- دارای شیر اهرمی فانتزی تمام کروم.
۹- فیلتر مرحله اول و دوم و سوم این لاین می باشد که زمان تعویض ، هوزینگ به همراه کارتریج با هم تعویض می گردند.
۱۰- ابعاد: طول ۳۰ Cm ، عرض ۱۹ Cm ، ارتفاع ۴۵ Cm ، مخزن CM 22
۱۱-دارای ۳۶ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر.

Untitled 2 300x188 - دستگاه های تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی Rof/B1

 

با  سیستم تصفیه RO   (اسمز معکوس)

 

دارای قطعات تایوانی،با تاییده NSF آمریکا و دارای تاییده آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران

مشخصات دستگاه

دستگاه تصفیه آب خانگی Rof/B1

۱-دارای تاییدیه NSF آمریکا،تاییدیه های ISO 9001,10002,14001 و تاییدیه CE.
۲- سیستم تصفیه اسمز معکوس (Revers Osmosis) با دقت یک هزارم میکرون.
۳- سیستم تصفیه به سفارش این مرکز توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران تست گردیده است.
۴- ۶مرحله ای با قابلیت حذف طیف وسیعی از آلودگی ها (شیمیایی،فیزیکی،میکروبی) املاح آلی و غیر آلی ( کلر،نیترات،نیتریت و…)
۵- ساخته شده از موادی که از درجه خوراکی ( Food Grade) برخوردار هستند.
۶- دارای مخزن ۶ لیتری دو لایه با ظرفیت ذخیره ۲/۸ لیتر آب.
۷- دارای شاسی و پوشش (Box) پلاستیکی از نوع ABS.
۸- دارای شیر اهرمی فانتزی تمام کروم.
۹- فیلتر مرحله اول و دوم و سوم این لاین می باشد که زمان تعویض ، هوزینگ به همراه کارتریج با هم تعویض می گردند.
۱۰-ابعاد: طول ۱۶ Cm ، عرض ۳۲ Cm ، ارتفاع ۴۴ Cm
۱۱-دارای ۳۶ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر.

دستگاه تصفیه آب خانگی ایزی ول Easy well ROC/189

محصول کارخانه ایزی ول تایوان دارای تاییده NSF آمریکا
با سیستم RO  (اسمز معکوس)

دستگاه تصفیه آب خانگی ایزی ول Easy well ROC/189

مشخصات دستگاه

دستگاه تصفیه آب خانگی ایزی ول  Easy well ROC/189
۱-دارای تاییدیه NSF آمریکا،تاییدیه های ISO 9001,10002,14001 و تاییدیه CE.
۲- سیستم تصفیه اسمز معکوس (Revers Osmosis) با دقت یک هزارم میکرون.
۳- سیستم تصفیه به سفارش این مرکز توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران تست گردیده است.
۴- ۶مرحله ای با قابلیت حذف طیف وسیعی از آلودگی ها (شیمیایی،فیزیکی،میکروبی) املاح آلی و غیر آلی ( کلر،نیترات،نیتریت و…)
۵- ساخته شده از موادی که از درجه خوراکی ( Food Grade) برخوردار هستند.
۶- دارای مخزن ۶ لیتری دو لایه با ظرفیت ذخیره ۲/۸ لیتر آب.
۷- دارای شاسی و پوشش (Box) پلاستیکی از نوع ABS.
۸- دارای شیر اهرمی فانتزی تمام کروم.
۹- فیلتر مرحله اول و دوم و سوم این لاین می باشد که زمان تعویض ، هوزینگ به همراه کارتریج با هم تعویض می گردند.
۱۰- مجهز به چراغ نشان دهنده کارکرد دستگاه .
۱۱- ابعاد: طول ۴۲ Cm ، عرض ۲۴ Cm ، ارتفاع ۴۳ Cm ، مخزن تعبیه شده داخل پوشش (Box)
۱۲-دارای ۳۰ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر.

دستگاه تصفیه آب خانگی ایزی ول Easy well ROC/189 ۱

دستگاه تصفیه آب خانگی  Easy well RO/700

 

محصول کارخانه ایزی ول تایوان دارای تاییده NSF آمریکا
با سیستم RO  (اسمز معکوس)

مشخصات دستگاه

دستگاه تصفیه آب خانگی  Easy well RO/700
۱-دارای تاییدیه NSF آمریکا،تاییدیه های ISO 9001,10002,14001 و تاییدیه CE.
۲- سیستم تصفیه اسمز معکوس (Revers Osmosis) با دقت یک هزارم میکرون.
۳- سیستم تصفیه به سفارش این مرکز توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران تست گردیده است.
۴- ۶مرحله ای با قابلیت حذف طیف وسیعی از آلودگی ها (شیمیایی،فیزیکی،میکروبی) املاح آلی و غیر آلی ( کلر،نبترات،نیتریت و…)
۵- ساخته شده از موادی که از درجه خوراکی ( Food Grade) برخوردار هستند.
۶- دارای مخزن ۱۸ لیتری دو لایه با ظرفیت ذخیره ۸ لیتر آب.
۷- دارای شاسی  و پوشش (Box) پلاستیکی از نوع ABS.
۸- دارای شیر کلاسیک تمام کروم.
۹- فیلتر مرحله اول و دوم و سوم این لاین میباشد که زمان تعویض ، هوزینگ به همراه کارتریج با هم تعویض می گردند.
۱۰- ابعاد: طول ۳۹ Cm ، عرض ۲۳ Cm ، ارتفاع ۴۰ Cm ، مخزن ۲۵ Cm.
۱۱-دارای ۳۰ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر.

دستگاه تصفیه آب خانگی ایزی ول  Esay well RO 116/416 ST

 

محصول کارخانه ایزی ول تایوان دارای تاییده NSF آمریکا
با سیستم RO  (اسمز معکوس)

دستگاه تصفیه آب خانگی ایزی ول Esay well RO 116/416 ST

مشخصات دستگاه

دستگاه تصفیه آب خانگی ایزی ول  Esay well RO 116/416 ST
۱-دارای تاییدیه NSF آمریکا،تاییدیه های ISO 9001,10002,14001 و تاییدیه CE.
۲- سیستم تصفیه اسمز معکوس (Revers Osmosis) با دقت یک هزارم میکرون.
۳- سیستم تصفیه به سفارش این مرکز توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران تست گردیده است.
۴- ۶مرحله ای با قابلیت حذف طیف وسیعی از آلودگی ها (شیمیایی،فیزیکی،میکروبی) املاح عالی و غیر آلی ( کلر،نبترات،نیتریت و…)
۵- ساخته شده از موادی که از درجه خوراکی ( Food Grade) برخوردار هستند.
۶- دارای مخزن ۱۸ لیتری دو لایه با ظرفیت ذخیره ۸ لیتر آب.
۷- دارای شاسی فلزی.
۸- دارای شیرکلاسیک تمام کروم.
۹- ابعاد: طول ۴۱ Cm ، عرض ۲۳ Cm ، ارتفاع ۴۲ Cm ، قطر مخزن  ۲۵ CM
۱۰-دارای ۳۰ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر.

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی ایزی ول  Esay well RO 416 sj

 

محصول کارخانه ایزی ول تایوان دارای تاییده NSF آمریکا
با سیستم RO  (اسمز معکوس)

مشخصات دستگاه

دستگاه تصفیه آب خانگی ایزی ول  Esay well RO 416 SJ
۱-دارای تاییدیه NSF آمریکا،تاییدیه های ISO 9001,10002,14001 و تاییدیه CE.
۲- سیستم تصفیه اسمز معکوس (Revers Osmosis) با دقت یک هزارم میکرون.
۳- سیستم تصفیه به سفارش این مرکز توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران تست گردیده است.
۴- ۶مرحله ای با قابلیت حذف طیف وسیعی از آلودگی ها (شیمیایی،فیزیکی،میکروبی) املاح عالی و غیر آلی ( کلر،نبترات،نیتریت و…)
۵- ساخته شده از موادی که از درجه خوراکی ( Food Grade) برخوردار هستند.
۶- دارای مخزن ۱۸ لیتری دو لایه با ظرفیت ذخیره ۸ لیتر آب.
۷- دارای شاسی فلزی متفاوت و گیج فشار سنج می باشد.
۸- دارای شیراهرمی فانتزی تمام کروم.
۹- ابعاد: طول ۴۲ Cm ، عرض ۲۴ Cm ، ارتفاع ۴۳ Cm ، قطر مخزن  ۲۶ CM
۱۰-دارای ۳۰ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر.

دستگاه تصفیه آب خانگی Tecomen Ro 8353

 

محصول کارخانه تکامن ویتنام و دارای تاییده واترکوالیتی آمریکا
با  سیستم تصفیه RO   (اسمز معکوس)

دستگاه تصفیه آب خانگی Tecomen Ro 8353

مشخصات دستگاه

دستگاه تصفیه آب خانگی Tecomen Ro 8353
۱-دارای تاییدیه واترکوایتی آمریکا،تاییدیه های ISO 9001,10002,14001 و تاییدیه CE.
۲- سیستم تصفیه اسمز معکوس (Revers Osmosis) با دقت یک هزارم میکرون.
۳- سیستم تصفیه به سفارش این مرکز توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران تست گردیده است.
۴- ۶مرحله ای با قابلیت حذف طیف وسیعی از آلودگی ها (شیمیایی،فیزیکی،میکروبی) املاح آلی و غیر آلی ( کلر،نبترات،نیتریت و…)
۵- ساخته شده از موادی که از درجه خوراکی ( Food Grade) برخوردار هستند.
۶- دارای مخزن ۱۹ لیتری سه لایه با ظرفیت ذخیره ۹لیتر آب.
۷- دارای گیج فشار و شاسی فلزی.
۸- دارای شیر اهرمی فانتزی تمام کروم.
۹- مجهز به سیستم حذف لوپرشر جهت مکانهایی که فشار آب کم است.
۱۰- ابعاد:  عرض ۲۴ Cm ،طول ۴۲ Cm ، ارتفاع ۴۳ Cm ، قطر مخزن ۲۵ Cm.
۱۱- دارای ۳۶ ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر.

دستگاه تصفیه آب خانگی تکامن Tecomen Ro 8353

دستگاه تصفیه آب خانگی تکامن مجهز به فیلتر قلیایی 

 Tecomen Ro 8353

 

محصول کارخانه تکامن ویتنام و دارای تاییده واتر کوالیتی آمریکا
با  سیستم تصفیه RO   (اسمز معکوس)

مشخصات دستگاه

دستگاه تصفیه آب خانگی تکامن   Tecomen Ro 8353
۱-دارای تاییدیه واتر کوالیتی آمریکا،تاییدیه های ISO 9001,10002,14001 و تاییدیه CE.
۲- سیستم تصفیه اسمز معکوس (Revers Osmosis) با دقت یک هزارم میکرون.
۳- سیستم تصفیه به سفارش این مرکز توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ایران تست گردیده است.
۴- ۷مرحله ای با قابلیت حذف طیف وسیعی از آلودگی ها (شیمیایی،فیزیکی،میکروبی) املاح آلی و غیر آلی ( کلر،نیترات،نیتریت و…)
۵- ساخته شده از موادی که از درجه خوراکی ( Food Grade) برخوردار هستند.
۶- دارای مخزن ۱۹ لیتری سه لایه با ظرفیت ذخیره ۹لیتر آب.
۷- دارای گیج فشار و شاسی فلزی.
۸- دارای شیر اهرمی فانتزی تمام کروم.
۹- مجهز به سیستم حذف لوپرشر جهت مکانهایی که فشار آب کم است.
۱۰- ابعاد:  عرض ۲۴ Cm ،طول ۴۲ Cm ، ارتفاع ۴۳ Cm ، قطر مخزن ۲۵ Cm.
۱۱-دارای فیلتر قلیایی برای بهبود بخشیدن به PH آب.
۱۲- دارای ۳۶ ماه (۳ سال) گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر.