دستگاه های صنعتی

دستگاه های تصفیه آب صنعتی

  • تهیه و تولید آب شرب از آب‌های لب شور و شور(دریا)
  • تولید آب مصرفی نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی
  • تأمین و تولید آب دیگهای بخار سیستمهای برودتی و مبدل‌های حرارتی‌ (آب خالص بدون کمترین سختی و نمک)
  • تأمین و تولید آب فرآیندی کارخانجات پتروشیمی و فولاد،نساجی،کاغذسازی و رنگ سازی
  • تأمین آب فرآیندی کارخانه‌های داروسازی و لوازم بهداشتی
  • تأمین و تولید آب مناسب جهت مصارف کشاورزی،گلخانه ای،دام و طیور
  • تأمین آب مورد نیاز صنایع غذایی
  • تولید و تأمین آب دستگاه های دیالیز بیمارستان
  • بازیافت پساب صنعتی
  • تولید آب با خلوص (بسیار بالا) متناسب با نیاز کارفرما
  • قابلیت جداسازی فلزات سنگین
  • حذف تمام مواد عالی غیر محلول، محلول، انوتوکسین و باکتری ها و ذرات
  • مصرف پایین انرژی
  • کاهش هزینه های نگهداری
  • عدم استفاده مواد زیان آور جهت شرب
  • قابلیت جداسازی آلاینده‌هایی که به آب رنگ ،مزه و بوی نامطبوعی می‌دهند از قبیل : طعم‌های قلیایی و نمکی که به وسیله کلریدها و سولفات ها ایجاد می گردند.
  • قابلیت کارکرد سیستم بصورت پیوسته و مداوم
  • میزان بازدهی بالا در کل سیستم
  • ظرفیت تولید از ۱۰۰۰ لیتر تا ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز
  • پایین بودن هزینه نصب و راه اندازی
  • طراحی و ساخت سیستمهای تصفیه آب اسمز معکوس (RO) جهت تصفیه آبهای بی کیفیت،لب شور،دریایی،آلوده و…
  • طراحی و ساخت سیستمهای فیلتراسیون (NF,UF,MF)
  • تعمیر و بهره برداری سیستم های (RO)
  • سرمایه گذاری در تأمین آب شرب و آب صنعتی بصورت قراردادهای BOT,BOO
  • ارائه سیستمهای گندزدایی آب (UV,O3, کلر)
  • تأمین قطعات و مواد مصرفی و شیمیایی صنعت آب (آنتی اسکالانت)

معرفی

در فرآیند اسمز معکوس آب با فشار زیاد از یک سری غشاء نیمه تراوا (Membrane) عبور داده می شود. این فشار خارجی ازفشار اسمزی طبیعی بیشتر است، در نتیجه مولکولهای کوچک تر از منافذ غشاء عبور می کنند در حالی که مولکولهای بزرگ‌تر،قادر به عبور از غشاء نیستند و سپس در جریانی جانبی از کنار غشاء عبور داده شده و دفع می گردند. در این فرآیند میکروارگانیسم ها نیز از آب حذف می شوند. به طور کلی این فرآیند برای شیرین کردن آب های شور به کار می رود. در سیستم اسمزمعکوس، جریان ورودی یا خوراک (Feed) به دو جریان آب تصفیه شده و پساب غلیظ تبدیل می شود. عملکرد یک سیستم RO بستگی به نوع غشاء، کنترل جریان، کیفیت آب ورودی، دما و فشار دارد.اسمز معکوس فرایند غشایی است که به عنوان یک فیلتر مولکولی برای حذف ۹۹% – ۹۵% از نمک‌های حل شده عمل می‌کند. همچنین غشاء اسمز معکوس بیش از ۹۸% از رسوب بیولوژیکی و مواد کلوییدی را از آب حذف می‌کند که نتیجه‌ی آن یک جریان آب با تصفیه عالی است.

دستگاه‌های اسمز معکوس برحسب نوع ممبرین به ۳ دسته تقسیم می شوند:

  • RO برای تصفیه آبهای شهری تا TDS 3000 ppm
  • ROبرای تصفیه آبهای لب شور تا TDS 5000 ppm
  • ROبرای تصفیه اب دریا TDS 45000 ppm