دستگاه های نیمه صنعتی

دستگاه های نیمه صنعتی
دستگاه های نیمه صنعتی

مشخصات دستگاه هایتصفیه آب نیمه صنعتی

دستگاه های نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب از نوع نیمه صنعتی البته با روش تصفیه اسمز معکوس(Reverrs Osmosis)به دستگاههایی گفته می شودکه بین دستگاه های خانگی و صنعتی قرار دارند. این مدل از
دستگاههای تصفیه آب ظرفیت تولید ۲۰۰ گالن در شبانه روز تا ۷۰۰ گالنی می باشد. در نظر داشته باشید دستگاههای نیمه صنعتی در ظرفیت های مشابه از نظر کیفیت و ساختار انواع متعددی
دارند. بعنوان مثال : یک دستگاه نیمه صنعتی ۴۰۰ گالن می تواند متشکل از ۴ عدد ممبران ۱۰۰ گالنی باشد یا ۲ عدد ۲۰۰ گالنی یا یک عدد ممبران ۴۰۰ گالنی که این امر هم در پساب خروجی
دستگاه را متفاوت می کند،تفاوت قیمت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی درتفاوت حجم دستگاه یا اینکه می تواند شامل یک پمپ با دبی LPM 5/6 یا در پمپ با دبی LPM 2/8 یا ۴ عدد پمپ با دبی LMP 1/8 که این تفاوت پمپ هم در قیمت
 حجم دستگاه و کیفیت تولید آب و مهمتر از همه در     دستگاه به پمپ تأثیر گذار هست.
دستگاههایی که دو پمپ دارند مرسوم تر هستند به دلیل اینکه اگر یک پمپ کار نکند یا ضعیف شود عملکرد دستگاه به طور کامل قطع نخواهد شد.

 

یک تفاوت اساسی دیگر هم در فیلترهای پیش تصفیه می تواند باشد که از فیلترهای ۱۰ اینچی استفاده شده باشد یا ۲۰ اینچی که در حجم دستگاه طول عمر فیلتر پیش تصفیه و در قیمت موثر
هست.
اختلاف های دیگر نیز در دستگاههای تصفیه آب نیمه صنعتی میتواند باشد که از نوع برند ممیرین و شیر برقی گرفته تا سوئیچ ها و وجود یا عدم وجود میکرو کامپوتر در دستگاه.

 

موارد استفاده از دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی در رستوران ها، مدارس،اداره ها،کارخانه ها،کارگاه ها،دانشگاه ها و…که مصرف متوسط روزانه ۵۰۰ لیتر در شبانه روز را داشته باشند،می باشد.

 

ساختار کلی دستگاه نیمه صنعتی بیشتر شبیه دستگاه خانگی هست تا صنعتی و تا TDS (ذرات معلق جامد محلول در آب) ۲۰۰۰ را میتواند پاسخگو باشد.