فیلتر یووی (uv)

فیلتر یووی (uv)

 

فیلتر یووی(ULTRA VIOLET) در دستگاه تصفیه آب خانگی از طریق اشعه ماورا بنفش میکرو ارگانیسمهای بیماری زا از نظیر باکتریها ،ویروسها ،انگلها و قارچها و…را در آب آشامیدنی شما را از بین می برد.

این فیلتر می تواند ۹۹% باکتریها و ویروسها را در آب حذف کند .

لامپهای یووی از طیق جیوه داخل حباب مخصوص و جریان برق اشعه

ادامه مطلب