فیلتر uv

فیلتر uv

 

فیلتر یووی(ULTRA VIOLET) در دستگاه تصفیه آب خانگی از طریق اشعه ماورا بنفش میکرو ارگانیسمهای بیماری زا از نظیر باکتریها ،ویروسها ،انگلها و قارچها و…را در آب تصفیه آشامیدنی شما را از بین می برد.

این فیلتر می تواند ۹۹% باکتریها و ویروسها را در آب تصفیه شده حذف کند .

لامپهای یووی از طیق جیوه داخل حباب مخصوص و جریان برق اشعه مورد نیاز را برای حذف موارد ذکر شده بدست می آورد .

انتخاب فیلتر یووی مناسب برای دستگاه تصفیه آب خانگی و یا مخزن آب شما بستگی به مقدار مصرف ، و نوع آب در منطقه دارد که توسط کارشناسان مجرب این شرکت تحقیق شده و بهترین انتخاب فیلتر از نظر کیفی ،کمی ،وکاربردی می باشد .

 

این فیلتر از هیچ ماده شیمیایی استفاده نمیکند و میتوان این فیلتر را دوست دار محیط زیست نامید .

یک جایگزین مناسب برای ماده شیمیایی کلر می باشد .

هزینه نگهداری بسیار کم و مقرون به سرفه .

فیلتر یووی تصفیه آب خانگی یکی از ۴ مورد ضد عفونی کننده توسط   FDA می باشد

درمان با کلر جایگزینی برای اشعه ماورا بنفش است اما درمان اشعه ماورا بنفش بسیار ایمنتر است .نور ماورا بنفش آب تصفیه را برای تک یاخته هایی که زد عفونی کننده کلر قادر به حذف آن نیست تصفیه می کند یک سیستم اشعه ماورا بنفش برای نگهداری و استفاده ایمن تر از ضد عفونی کننده های شیمیایی بسیار ساده تر است .

تصفیه آب با کلرنیاز به مخزن نگهدارنده و تزریق دقیق و محلولها دارد ،اما فیلتر یووی در دستگاه های تصفیه آب خانگی با رد شدن آب از داخل مخزن فیلتر یووی به صورت آنی تصفیه آب انجام می دهد.