هوزینگ جامبو پیش تصفیه آب ساختمان (housing jambo)

هوزینگ جامبو

 

هوزینگ پیش فیلتر جامبو  برای ورودی آب ساختمان می باشد
که با نصب در مسیر لوله ورودی ساختمان که هم به صورت تکی و
یا سه هوزینگ نصب می گردد که این موضوع بستگی به نوع مصرف و نوع
آب موجود در منطقه دارد که با فیلترهای جامبو
(p.p jambo , udf jambo ,cto jambo) که در داخل هوزینگ
جامبو و به صورت جداگانه قرار میگیرند که برای حذف گل و لای
، زنگار لوله ، کلر آب و مشتقات کلر استفاده می شود .

 

توضیحات فیلترهای جامبو در قسمت فیلترها به صورت کامل می باشد .