درباره ما

راه حلی نامحدود ، برای سیاره‌ای محدود

درباره ما : مرکز تخصصی فرایند آب پارس در سال ۸۸ با شیوه ای متفاوت و کاملا علمی کار خود را آغاز نموده و سعی در ارتقا تکنولوژی صنعت تصفیه آب خانگی سرلوحه ی این مرکز می باشد و با برندهای معتبر جهانی به مانند c.c.k , easy well, zyklasmed , tecomen همکاری نموده است . تمامی برندهای نامبرده با وصف اینکه تاییدیه های جهانی به مانند nsf , water quality , tuv و… را دارا هستند اما در ایران هم توسط آزمایشگاه محیط زیست به سفارش این مرکز تست شده و مورد تایید قرار گرفته اند.