اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی

تعداد و نوع اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی کامل :

  • زانو هوزینگ یکسر دنده 5 عدد
  • زانو ساده ممبران یکسر دنده 2 عدد
  • زانو سوپادار ممبران یکسر دنده 1 عدد
  • زانو پمپ یکسر دنده 2 عدد
  • زانو میخی 1 عدد
  • سه راهی ناف دنده 4 عدد
  • اتصال مستقیم و شیر برقی 2 عدد

خرید انواع اتصالات شیلنگ تصفیه آب

خانگی از فرایند اب پارس

شما می توانید انواع اتصالات شیلنگ تصفیه اب را از فرایند اب پارس خریداری کنید.

پیمایش به بالا