فیلتر مینرال تصفیه آب

فیلتر مینرال تصفیه آب

فیلتر مینرال که به عنوان یکی از مهمترین انواع فیلتر تصفیه آب در مرحله ششم مراحل فیلتراسیون د، در انتهای سیستم تصفیه آب خانگی قرار می گیرد تا کیفیت آب تصفیه شده را افزایش دهد. وظیفه آن حفظ مواد معدنی و عناصر کمیاب موجود در آب است. آب پس از عبور از پنج مرحله قبلی، ویتامین ها، مواد معدنی و مواد مغذی ضروری خود را به دلیل قدرت جذب بالای فیلترهای موجود در مراحل اولیه از دست می دهد و به طور موثر تمام مواد معدنی و عناصر کمیاب موجود در آب را از بین می برد.

بنابراین، فیلتر مینرال یا معدنی در مرحله نهایی از دستگاه تصفیه آب خانگی  قرار می گیرد تا مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن را حفظ و دوباره پر کند. این فیلترها حاوی گرانول هایی هستند که مواد معدنی و ویتامین های لازم مانند کلسیم، پتاسیم، آهن، منیزیم و غیره را جذب می کنند. توصیه می شود این فیلترها را تقریبا هر 2 سال یکبار تعویض کنید تا کارایی آنها حفظ شود.

پیمایش به بالا