فیلتر دوش حمام

فیلتر دوش حمام

فیلتر دوش حمام یکی از مواردی که

مورد نیاز حمام های ماست تا سلامتی

بهد استحمام خودمون رو تضمین کنیم 

  • فیلتر دوش حمام جلوگیری از بیماریهای پوستی و شادابی پوست.
  •  فیلتر دوش توانایی در حذف 98% گاز کلرین در آب مصرفی.
  • جلوگیری از خشکی پوست و پیری زود هنگاه .
  • ایجاد لطافت و نرمی در پوست و مو .
  • فیلتر دوش جلوگیری از تشدید آسم .
  • جلوگیری از ریزش مو .
ادامه مطلب
فیلتر دوش حمام