فیلتر دوش حمام

 

 

 

 

 

فیلتر دوش حمام 

  • جلوگیری از بیماریهای پوستی و شادابی پوست.
  • توانایی در حذف ۹۸% گاز کلرین در آب مصرفی.
  • جلوگیری از خشکی پوست و پیری زود هنگاه .
  • ایجاد لطافت و نرمی در پوست و مو .
  • جلوگیری از تشدید آسم .
  • جلوگیری از ریزش مو .

 

ادامه مطلب
فیلتر دوش حمام